พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

ร่วมกันถวายราชสดุดีลูกเสือ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

โดยนายอานนท์ คงเกตุ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นประธานถวายราชสดุดี

DSC_3401 DSC_3350 DSC_3356 DSC_3357 DSC_3363 DSC_3376 DSC_3382 DSC_3385 DSC_3389 DSC_3392

About picasso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*