การประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ได้รับการประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสระแก้ว เขต

DSC_0779 DSC_0780 DSC_0781 DSC_0782_renamed DSC_0784 DSC_0786 DSC_0792_renamed DSC_0803 DSC_0810 DSC_0810_renamed DSC_0811_renamed DSC_0812_renamed DSC_0816 DSC_0857 DSC_0857_renamed DSC_0869 DSC_0869_renamed DSC_0894 DSC_0905 DSC_0905_renamed DSC_0913 DSC_0913_renamed

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

การประชุมผู้ปกครองในปีการศึกษา 2559 นั้นทางโรงเรียนได้จัดการประชุมออกเป็น 3 ระดับชั้น คือ

ระดับชั้นที่ 1 คือ ระดับชั้นปฐมวัย  โดยจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559  เวลา  9:00 –  12:00 น.

ระดับชั้นที่ 2 คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โดยจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559  เวลา  9:00 –  12:00 น.

ระดับชั้นที่ 3 คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โดยจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559  เวลา  13:00 –  15:30 น.

ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้เเจงข้อมูล นโยบายการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับชั้น

 

DSC_0001_renamed DSC_0034 DSC_0123 DSC_0135_renamed DSC_0142 DSC_0195 DSC_0228_renamed DSC_0626_renamed DSC_0630 DSC_0636_renamed DSC_0661 DSC_0703 DSC_0710_renamed DSC_0718 DSC_0721_renamed DSC_0934_renamed DSC_0966_renamed

 

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

การไหว้ครู เป็นการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี ซึ่งในปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู เหมือนทุกๆปี

 

DSC_0678_renamedDSC_0608

DSC_0674 DSC_0673 DSC_0662 DSC_0654_renamed DSC_0632  DSC_0594 DSC_0563 DSC_0552 DSC_0540 DSC_0520 DSC_0511 DSC_0506 DSC_0496_renamed DSC_0492 DSC_0482 DSC_0475_renamed DSC_0471_renamed DSC_0459 DSC_0433 DSC_0415DSC_0429_renamed DSC_0419

การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

SAM_1669

การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์,โรงเรียนบ้านวังใหม่,

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์,โรงเรียนบ้านคลองอุดม

29 – 31 มีนาคม 2559

SAM_1587 SAM_1599 SAM_1609 SAM_1616 SAM_1623 SAM_1624 SAM_1643 SAM_1648 SAM_1655 SAM_1659 SAM_1663 SAM_1669 SAM_1674 SAM_1682 SAM_1699 SAM_1715 SAM_1720 SAM_1730 SAM_1731 SAM_1735